Onze diensten

Afhandeling van de post

De bewindvoerder zorgt onder andere voor afhandeling van de post. Alle daarop betrekking hebbende post komt binnen bij de bewindvoerder en alle inkomsten worden gestort op een zogeheten beheerrekening op naam van de rechthebbende.

Betaling van vaste lasten

Onder al uw inkomen verstaan wij (salaris, uitkering, huur- en zorgtoeslag, kindgebonden budget, kinderopvang toeslag belastingteruggave, PGB, kinderbijslag). De beschikking over deze beheerrekening ligt in handen van de bewindvoerder.

 

Aanvragen van voorzieningen ter verhoging van het inkomen

De bewindvoerder vraagt de benodigde voorzieningen aan zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, kwijtschelding HHNK en Gemeentelijke belastingen. Ook zal de bewindvoerder alle overige voorzieningen aanvragen, die bij de Gemeente waar de klant woont van toepassing zijn zoals IIT (individuele inkomenstoeslag) en indien mogelijk bijzondere bijstand bewindvoerderskosten en/of overige bijzondere bijstand.

Wij doen meer

Bewindvoering aan Zee B.V. doet meer dan een reguliere bewindvoerder. Wij denken graag in allerlei situaties met u mee en bekijken of wij u ergens in kunnen ondersteunen.