F.A.Q.

VOOR WIE IS BEWINDVOERING?

Beschermingsbewind is een voorziening die bedoeld is voor mensen die door hun lichamelijke en/of geestelijke situatie problemen hebben met hun financiële administratie en de daarbij behorende verantwoordelijkheden. U wordt dan onder bewind gesteld op lichamelijk-geestelijke grond zonder een einddatum in de beschikking.

 Schuldenbewind is voor mensen met problematische schulden, die zelf niet meer eruit kunnen komen. U wordt dan onder bewind gesteld vanwege het hebben van problematische schulden en/of verkwisting. Deze grond geldt voor 5 jaar. Het kan altijd zo zijn dat beide gronden aanwezig zijn, er wordt dan bekeken welke grond voor u het beste is.

WIE KAN BEWINDVOERING AANVRAGEN?

Iedereen kan voor zichzelf bewindvoering aanvragen. Ook een partner en familieleden tot in de vierde graad kunnen hiervoor een verzoek doen. Dat zijn ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen, broers, zusters, neven, nichten en ook ooms en tantes. Bij een minderjarige kan de voogd bewindvoering aanvragen. In uitzonderlijke gevallen kan de officier van justitie een verzoek indienen. Dit kan hij doen als de familie goede redenen heeft om het verzoek niet zelf te doen. Bijvoorbeeld als dit de verhoudingen binnen de familie te zeer zou schaden.

U HEEFT SCHULDEN WAT DAN?

Beschermingsbewind is niet bedoeld om schulden te saneren. Indien u schulden heeft zal er samen met u overleg plaats vinden hoe de schulden het beste kunnen worden opgelost. De weg naar de schuldhulpverlening (MSNP) heeft hoge prioriteit. Indien dit niet lukt, is de WSNP de tweede optie.

 

WAAROM EEN PROFESSIONELE BEWINDVOERDER?

Het is soms lastig om zorg te verlenen en tegelijkertijd iemands financiën te beheren, met alle daarbij behorende verantwoordelijkheden. Toch is het belangrijk dat de geldzaken goed geregeld zijn. Een beschermingsbewind is onder meer bedoeld om te voorkomen dat anderen misbruik maken van de situatie. En ook om de persoon in kwestie voor of tegen zichzelf te beschermen. Bewindvoering aan Zee B.V. heeft alle kennis in huis om dit op de juiste wijze vorm te geven. Bovendien is onze organisatie geaccrediteerd door de rechtbank. Dat is een garantie voor onze volledige betrouwbaarheid. 

HOE WORDT DE BEWINDVOERDER GECONTROLEERD?

Bewindvoering aan Zee B.V. legt jaarlijks verantwoording af aan de kantonrechter door een financieel verslag. 

WAT MAG U VERWACHTEN VAN UW BEWINDVOERDER?

De bewindvoerder zorgt onder andere voor afhandeling van de post, betaling van vaste lasten en het aanvragen van voorzieningen ter verhoging van het inkomen. Alle daarop betrekking hebbende post komt binnen bij de bewindvoerder en alle inkomsten worden gestort op een zogeheten beheerrekening op naam van de rechthebbende. Onder al uw inkomen verstaan wij (salaris, uitkering, huur- en zorgtoeslag, kindgebonden budget, kinderopvang toeslag belastingteruggave, PGB, kinderbijslag). De beschikking over deze beheerrekening ligt in handen van de bewindvoerder. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden wordt het leefgeld overgeboekt op een rekening waarover u zelf kunt beschikken. Deze wordt ook door ons geopend. Wij hechten veel waarde aan onze dienstverlening en continuïteit van het werk. 

WAT KOST BESCHERMINGSBEWIND?

 Voor uitleg van de kosten kijk dan even bij   ” Tarieven“.