Onze tarieven

Tarieven bewindvoering 2023

Professioneel bewindvoerder

jaarbeloning

maand

jaarbeloning

maand

Standaard beloning (17 uur)

1.245,00

103,75

1.506,45

125,54

Beloning in een bewind met problematische schulden (17u + 5u)

1.611,00

134,25

1.949,31

162,44

Aanvangswerkzaamheden

586,00

709,06

Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden

439,00

531,19

Verhuizing/verkoop/ontruiming woning

366,00

442,86

Beheer Persoongebonden Budget (PGB)

549,00

664,29

Opmaken eindrekening & -verantwoording

220,00

266,20

Professioneel bewindvoerder (2-p huishouden*)

jaarbeloning

maand

jaarbeloning

Beide standaard (60% van 17+17 uur)

1.493,00

124,42

1.806,53

150,54

Standaard + schulden (60% van 17+22 uur)

1.713,00

142,75

2.072,73

172,73

Schulden + schulden (60% van 22+22 uur)

1.932,00

161,00

2.337,72

194,81

Aanvangswerkzaamheden

703,00

850,63

Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden bij beide bewinden

526,00

636,46

Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden bij één van de bewinden

616,00

745,36

Verhuizing/verkoop/ontruiming woning

366,00

442,86

Beheer Persoongebonden Budget (PGB)

549,00

664,29

Opmaken eindrekening & -verantwoording

264,00

319,44

* Van een 2-persoonshuishouden is sprake als de personen in kwestie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of op andere wijze een economische eenheid

vormen.

* Indien het vermogen van de onder curatele gestelde of het onder bewind gestelde vermogen meer bedraagt dan € 1.000.000, stelt de kantonrechter de jaarbeloning

vast op 0,75% van dat vermogen.

* De jaarbeloning is verschuldigd vanaf de eerste dan wel de zestiende dag van de maand waarin de bewindvoerder, mentor of curator is benoemd en wordt in

maandelijkse termijnen betaald, tenzij de kantonrechter anders bepaalt.

** Tarieven dienen te worden afgerond op hele cijfers conform Art. 13 lid 4 regeling Beloning curatoren bewindvoerders en mentoren’

* Voor meer gedetailleerde uitleg per Artikel, zie de volledige Regeling Beloning uit de Staatscourant 2014 Nr. 32149